เวลาทำการ

สามารถสำรองจองคิวล่วงหน้า ได้ที่ 055-000114, 095-6351681

สาขา 1 ปั๊ม ปตท.สีหราช | 095-635-1681
https://goo.gl/maps/eakmt2RcSkUdhUy27

สาขา 2 กองบิน 46 | 065-561-9900
https://goo.gl/maps/2J9xY3jR9pkuaom19

สาขา 3 มิตรภาพ (ตรงข้ามร้านโอชิเน) | 063-614-7789
https://goo.gl/maps/ywt1i5ygeof2MEmB6

สาขา 4 ปั๊ม ปตท.แยกสะกัดน้ำมัน | 065-909-2321
https://maps.app.goo.gl/EBLeKF3Z6DPqZ5hm9

Line@ : @greenmassage

TOP